Fundacja nasza wspólnie z kaliskim oddziałem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli organizuje w dniu 8 listopada 2016 r. Konferencję pt." Historia regionalna – jej miejsce w świadomości młodzieży ". Zaproszeni zostali dyrektorzy i/lub nauczyciele historii w szkołach z terenu południowej Wielkopolski.

W ten sposób inicjujemy dyskusję nad rolą historii regionalnej w systemie kształcenia młodzieży. Nawiązujemy do głównego celu naszej fundacji; "...Popularyzacja historii regionalnej wśród młodzieży i osób dorosłych..." oraz "...Inicjowanie, wspieranie i realizacja nowatorskich rozwiązań w zakresie promocji historii regionów i miast...".

Celem zasadniczym konferencji jest prezentacja wykorzystania nowoczesnych technologii w tworzeniu rozwiązań multimedialnych w zakresie historii regionalnej, oraz poznanie dotychczasowych doświadczeń i oczekiwań nauczycieli historii.

Strona tytuowa Agendy Konferencji