Do udziału w konferencji zgłosiło się 35 nauczycieli historii i dyrektorów szkół z Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Godziesze i Pleszewa.

Na wstępie, głos zabrał dyr. ODN Pan Jan Bartczak, który odczytał pismo skierowane do naszej fundacji przez Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Panią Marzenę Wodzińską. W treści pisma Pani Wodzińska wyraziła poparcie ideii promocji i istotnej roli nauki historii regionalnej w kształceniu młodzieży.

Cała agenda konferencji została zrealizowana w 100 procentach. Uwagę zebranych wzbudziła propozycja tworzenia archiw społecznych z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi do archiwizacji udostępnianych przez Fundację Ośrodek Karta z Warszawy (http://archiwa.org/). Opis tworzenia i udostępniania zbiorów archiwalnych przedstawiła Pani Katarzyna Ziętal pracownik Fundacji Karta z Warszawy.

Kolejnym punktem programu konferencji był pokaz II części filmu z serii "Jak zmieniał się Kalisz". ( https://www.youtube.com/watch?v=Qo8icwqQvRs). Z komentarzy usłyszanych po pokazie wynika, że w kaliskich szkołach prezentowane są filmy z tej serii w ramach lekcji historii regionalnej.

Szczególne zainteresowanie wywołała prezentacja nowoczesnych rozwiązań multimedialnych, m.in. gier miejskich w formie aplikacji mobilnych. Ofertę współpracy w formie mariażu nowoczesnej techniki z nauką historii regionalnej, przedstawił szef firmy Big Ant Farm z Gdańska Pan Krzysztof Samson. Firma Pana Krzysztofa tworzy wspaniałe nowoczesne i nowatorskie rozwiązania informatyczne służące nauce poprzez zabawę.

Definicję historii regionalnej i jej rolę w pogłębianiu świadomości historycznej młodzieży przedstawił Pan Leszek Tomczak,

nauczyciel historii w LO V w Kaliszu.

Praktyczne rozwiązania i przykłady programów autorskich historii regionalnej stosowane w trakcie lekcji historii w szkołach przedstawił Pan Sławomir Przygodzki nauczyciel III LO w Kaliszu.

Konferencja zakończyła się inicjacją dyskusji nad sworzeniem projektu, którego finałem ma być opracowany podręcznik/ skrypt do nauki historii lokalnej.

Serdecznie dziękuję wszystkim zebranym za udział w konferencji.

IMG 4201IMG 4204 IMG 4207

IMG 4208IMG 4213 IMG 4216