W dniu 6 grudnia 2016 r. w Gimnazjum nr. 4 im. M. Dąbrowskiej odbyło się podsumowanie gry miejskiej pt. Kalisz w powieści „Noce i Dnie” M. Dąbrowskiej, rozdano wówczas nagrody wszystkim uczestnikom gry.

Spotkanie rozpoczęła Pani Grażyna Przybylska kustosz dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie, która opowiedziała zebranym znane i nie znane fakty z historii powstawania Muzeum M. Dąbrowskiej w Russowie. Następnie głos zabrał pan Tomasz Chlebba prezes Fundacji „Nasza Historia”, który przybliżył genezę pomysłu stworzenia gry miejskiej oraz opowiedział o etapach jej tworzenia.

Wymienił także osoby które były zaangażowane w tworzenie gry miejskiej: Grażyna Przybylska - kustosz dworku M. Dąbrowskiej w Russowie, Piotr Sobolewski - prezes PTTK Kalisz, Maksymilian Kryszak - uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu, Agata Rogozińska - plastyk, pracownik Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża ciśnień" w Kaliszu.

Jest to pierwsza gra miejska w Kaliszu, która została stworzona w formie aplikacji mobilnej. Pomysł i realizację gry przeprowadziła Fundacja „Nasza Historia” w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Ostateczna liczba uczniów którzy wzięli udział w Grze miejskiej, to 68 osób (13 zespołów z 3 kaliskich szkół - Gimnazjum nr. 4 im. M. Dąbrowskiej, Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych. Opiekę nad uczniami sprawowało łącznie 9 nauczycieli. Jeden zespół uzyskał maksymalną liczbę punktów (200 pkt), 4 zespoły uzyskały równorzędną liczbę punktów - drugą co do ilości (180 pkt).

Nagrody dla każdego ucznia ufundowała Pani Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, nagrody główne zakupiła fundacja z przyznanej dotacji.

I miejsce zdobył zespół uczniów z Gimnazjum im. M. Dąbrowskiej pod opieką nauczycielki Pani Agnieszki Nowak (200 pkt), cztery równorzędne nagrody otrzymały zespoły;

Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych pod opieką Pani Jolanty Olczak,

Szkoły Techniczno-Elektronicznej pod opieką Pani Katarzyny Reszke

oraz dwóch zespołów ze Szkoły Techniczno-Elektronicznej pod opieką Pani Beaty Pilich,

wszystkie wyżej wymienione zespoły uzyskały po 180 pkt.

Gra miejska będzie dostępna dla każdej zainteresowanej osoby do końca listopada 2017 roku.

W zakładce GALERIA ZDJĘĆ zobaczycie zdjęcia z tej uroczystości (fot. Ewelina Samulak - Andrzejczak).