flaga polski

Historia ulicy Grodzkiej.

Prowadzi lekkim łukiem od Placu św. Jana Pawła II do ul. Kanonickiej, a jej przedłużenie stanowi ul. Garbarska. Należy do najstarszych ulic lokacyjnego Kalisza. Liczy nieco ponad 220 m długości.

Pierwotnie nosiła nazwę Zamkowej, bowiem swój początek brała przy kaliskim zamku zbudowanym przez Kazimierza Wielkiego tuż obok północnej bramy miejskiej zwanej Toruńską. Zamek ten, podobnie jak mury obronne, rozebrany został na początku XIX wieku.

W XVII w. nazwano ją ulicą Przygrodzką, a swoją obecną nazwę otrzymała w latach 20. XIX wieku.

Przez prawie sześć wieków główną jej zabudowę stanowił gotycki, czteroskrzydłowy zamek i kościół pw. św. Mikołaja (znajdujący się w latach 1353-1810 w posiadaniu kanoników regularnych laterańskich) oraz liczne drewniane dworki szlacheckie usytuowane na terenie rozciągającym się od tej ulicy w kierunku miejskiego muru obronnego. Uległy one zniszczeniu podczas wielkiego pożaru miasta, jaki miał miejsce we wrześniu 1792 roku.

Nowa zabudowa ulicy, złożona z budynków murowanych, powstała w XIX wieku. Już w 1819 r. na terenie zajmowanym dawniej przez zamek kazimierzowski i leżącym tuż obok niego wzniesiony został klasycystyczny gmach Szkoły Wojewódzkiej, która później kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę. Dziś jest to I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka. Nieco później powstały trzy kamienice, w których znajdowały się hotele: Drezdeński, Lipski i Saski. Natomiast naprzeciw gmachu szkolnego zbudowano zajazd pocztowy z obszernym dziedzińcem i zapleczem gospodarczym. W jego miejsce w okresie międzywojennym wzniesiono nowy, nowoczesny gmach pocztowy, który istnieje do dnia dzisiejszego.

Bardzo znaczna część zabudowy mieszkalnej stojącej przy tej ulicy uległa zniszczeniu na początku I wojny światowej – w sierpniu 1914 roku.

United Kingdom

The name of the street refers to the word “fortified settlement”. The slightly arched 220 meters long Grodzka Street runs from Plac Św. Józefa [Saint Joseph Square] to Kanonicka Street. Then Grodzka Street turns into Garbarska Street. Grodzka Street is one of the oldest streets of the chartered town.

At first it was called Zamkowa, as it started at the castle built by Casimirus the Great, just next to the northern town gate called Toruńska. The castle, together with town walls was dismantled at the beginning of the 19th century.

In the 17th century it was called Przygrodzka. Since the twenties of the 20th it has its present name.

A gothic four-winged castle and a Saint Nicolas church, which in the years 1353-1810 belonged to the Canons Regular of Lateran, were the most important edifices situated at the street. There were also numerous wooden gentry’s manor houses built on the area between the street and the town wall. All of them burnt down at the time of the great fire of the town in 1792.

New brick buildings came into being in the 19th century. As early as in 1819 a classicist building of a school was erected on the place of the castle and on the neighbouring land. It was a secondary Szkoła Wojewódzka [the Voivodship School]. It changed names several times. Now it is the I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka [Adam Asnyk 1st Secondary School of General Education]. A bit later three tenement houses were built, which housed the Hotel Drezdeński [the Dresden Hotel], the Hotel Lipski [the Leipsig Hotel ] and the Hotel Saski [the Saxon Hotel]. Opposite the school buildings a post house was built with a spacious courtyard and postal support facilities. A new and modern postal building was edified on the same place in the inter-war period. It exists to this day.

Most of tenement houses standing along the street were destroyed in August 1914, at the beginning of the Great War.

Grodzka 1  Grodzka 1914 18  Grodzka 2

Grodzka 4  Grodzka 3

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl