flaga polski

Historia Alei Wolności.

Prowadzi od ul. Śródmiejskiej do Placu W. Bogusławskiego, na którym znajduje się gmach kaliskiego teatru. Jest jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic miasta oraz należy do jego najważniejszych arterii komunikacyjnych.

Wytyczono ją w 1800 r. wzdłuż płynącego obok głównego koryta rzeki Prosny, na podmokłym terenie zwanym Rembowszczyzną, na którym znajdowały się ogrody, łąki i pastwiska. W celu osuszenia tego terenu nowo wytyczoną ulicę obsadzono dwoma rzędami topoli, które później zastąpiły kasztanowce. Wymarzły one na przełomie 1928 i 1929 roku i w ich miejsce posadzono lipy. Dawniej ulica ta – biorąca swój początek w pobliżu Mostu Kamiennego – była nieco dłuższa, bowiem dochodziła do dzisiejszej ul. Częstochowskiej, gdzie w latach 30. XIX w. zbudowana została Rogatka Rypinkowska. Skrócono ją dopiero niedawno, w 1979 r., wyodrębniając z jej końcowego odcinka Plac Wojciecha Bogusławskiego.

Jej nazwa zmieniała się kilkakrotnie. Najpierw nazwano ją – na cześć władcy Królestwa Prus – Aleją Fryderyka Wilhelma, a później nosiła imię jego żony – Luizy. W 1807 r. otrzymała nazwę Alei Józefiny (małżonki Napoleona), która przetrwała do 1934 r., kiedy nadano jej imię Aleksandry Piłsudskiej. W 1945 r. określona została mianem ul. Józefa Stalina, a swoją obecną nazwę nosi od 1958 roku.

Na początku XIX w. połączono ją drewnianym mostem zbudowanym na głównym korycie rzeki Prosny z ul. Sukienniczą (dzisiaj w jego miejscu znajduje się most żelazny zwany Trybunalskim), a na początku lat 30. XIX w. postawiono most prowadzący z Alei do Parku Miejskiego, który z uwagi na znajdujący się obok gmach teatru nazwano Teatralnym.

Zabudowa Alei pochodzi w większości z lat 1900-1935, a najbardziej okazałą budowlę stanowi gmach Trybunału (dzisiejszy Sąd Okręgowy), zbudowany w latach 1821-1824.

United Kingdom

It runs from Śródmiejska Street to Plac W. Bogusławskiego [W. Bogusławski Square]. Plac W. Bogusławskiego is famous for the edifice of the Kalisz theatre. It is one of the finest streets of the town and its one of the most important communication thoroughfares.

The street was laid out in 1800, along the main bed of the Prosna River on the land called Rembowszczyzna. It was the area of gardens, pastures and meadows. As the ground was muddy, two rows of poplar tree were planted along the street to drain it. The poplars were replaced by chestnut trees. In 1928 they were destroyed by frost and were succeeded by lindens. Once the street, which starts at the Most Kamienny [the Stone Bridge], was longer; it reached today’s Częstochowska Street where in the thirties of the 20th century Rogatka Rypinkowska [Rypinkowska Tollgate]was built. The street was shortened not a long time ago, in 1979 so as to create a new square, Plac W. Bogusławskiego [W.Bogusławski Square].

The street changed its name several times. At first it was given the name of the Prussian king Frederick William to honour him. Then it was named after his wife, Luiza. In 1807 it had a name of Józefina,(Napoleon’s wife) until 1934 when it was named after Aleksandra Piłsudska, and in 1945 after Józef Stalin. The present name exists since 1958.

At the beginning of the 19th century a wooden bridge over the main bed of the Prosna River joined Sukiennicza Street and Aleja Wolnoścj. Now, there is a an iron bridge over the Prosna River called Trybunalski [the Court Bridge, named after the neighbouring court building; translator’s note].At the beginning of the thirties a new bridge was built that led to Park Miejski [Town Park]. It is called Teatralny [the Theatre Bridge] as it is situated just at the theatre building. Most of the buildings in the street were erected in the years 1900-1935. The finest edifice of the street is Trybunał [the court building, today County Court] built in the years 1821-1824.

al Wolnosci 3  al Wolnosci 5  al Wolnosci 1

al Wolnosci 4  al Wolnosci 2  al Wolnosci 6

al Wolnosci 7

 Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl