flaga polski

Historia Ulicy Niecałej.

Obecnie prowadzi od Placu św. Jana Pawła II do Parku Miejskiego i przez znajdujący się w pobliżu jej zakończenia Most Tyniecki na Kanale Bernardyńskim łączy się z Aleją Walecznych biegnącą do ul. Łódzkiej. Liczy nieco ponad 230 m długości.

Wytyczona została w połowie XIX w., ale pierwotnie posiadała inny przebieg. Jej końcowy odcinek dochodził – tak jak dzisiaj – do przejścia na Kanale Bernardyńskim, ale zaczynała się ona nie przy ówczesnym Przedmieściu Stawiszyńskim (dzisiejszy Plac Jana Kilińskiego), ale przy odnodze rzeki Prosny zwanej Bernardynką, skąd biegła łukowato skrajem Parku Miejskiego. Z tego też powodu nazwano ją ul. Niecałą.

Swój obecny kształt otrzymała po powiększeniu terytorium miasta w 1906 roku. W 1934 r. nadano jej imię Bronisława Pierackiego, a w 1946 r. określono mianem ul. Walki Młodych. Jej pierwotna nazwa przywrócona została w 1990 roku.

Znajdują się przy niej między innymi zabudowania parafii prawosławnej (tzw. Dom Popów postawiony pod koniec XIX w. i cerkiew zbudowana w latach 1926-1932) oraz budynek parafii ewangelicko-augsburskiej (wzniesiony w 1913 r.), a także dawny domek ogrodników parkowych i zabudowania Fabryki Lalek i Zabawek Adama Szrajera, działającej tu od końca XIX w. do wybuchu II wojny światowej (późniejszy Zakład Tworzyw Sztucznych „Metalplast”).

United Kingdom

Nowi it leads from Plac św. Jana Pawła II [John Paul the 2nd Square] to Park Miejski [Town Park].The street joins with Aleja Walecznych [Valiant peoples’ Avenue] over the bridge on Kanał Bernardyński [Bernardyński Cannal]. The street joins with Łódzka Street beyond the canal. It is 230 metres long.

It came into being in the middle of the 19th century but it was of a different shape

It ended , like today, at the crossing of Kanał Bernardyński [Bernardyński Canal]but it did not start at Przedmieście Stawiszyńskie [Stawiszyńskie Suburb], that is, today’s Plac Jana Kilińskiego [Jan Kiliński Square].Earlier the street started at the arm of the Prosna River called Bernardynka. From that place it ran in a form an arch along the edge of the town park. Then the street was much shorter and for that reason it was called Niecała [not completed; as if lacking something, translator’s note].

It has its present shape since the extension of the town in 1906. In 1934 it was given the name Bronisław Pieracki Street, and in 1946 Walki Młodych Street. [the name refers to the newspaper published illegally at the time of the Nazi occupation of Polish lands; translator’s note].

There are some groups of buildings in the street. One group comprises the Orthodox parish built in the years 1926-1932 and so called Dom Popów [Russian Orthodox Priests ‘House]. The other set, built in1913 belongs to the Evangelical-Augsburg parish. The building for the former park workers is situated at the end of the street. The premises of the used-to-be Fabryka Lalek i Zabawek Adama Szrajera[ Adam Szrajer Dolls and Toys Factory]that functioned from the end of the 19th century to the outbreak of the World War  are located at the beginning of the street. After the war the buildings housed Zakład Tworzyw Sztucznych “Metalplast”[Plastics Factory “Metalplast”].

niecala  niecala 1  niecala 2

niecala 3

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl