flaga polski

Historia Ulicy Franciszkańskiej.

Wyprowadzona została ze środka dzisiejszej ul. św. Stanisława (zwanej też niekiedy Placem św. Stanisława) i prowadzi do ul. Targowej. W połowie jej długości przecina ją ul. Śródmiejska (dawniej Wrocławska). Wytyczono ją w drugiej połowie XIII w. i należy do najstarszych ulic lokacyjnego Kalisza. Liczy niecałe 140 m długości.

Pierwotnie nosiła nazwę ul. Szewskiej i łączyła tylko ul. Wrocławską z ul. Mnichów (dzisiejsza ul. św. Stanisława). Po odbudowie ze zniszczeń spowodowanych przez wielki pożar miasta, który miał miejsce w 1792 r., przedłużono ją do ul. Targowej i określono mianem Przechodniej, ale niekiedy zwano też ul. Poprzeczną. W 1871 r. nadano jej nazwę ul. Poprzeczno-Wrocławskiej, a obecną otrzymała w 1930 r. z powodu faktu, że prowadzi do zabudowań ojców franciszkanów.

Dawna zabudowa tej ulicy zniszczona została prawie całkowicie przez wojsko pruskie w sierpniu 1914 roku. Obecna pochodzi w większości z okresu międzywojennego.

United Kingdom

It starts in the middle of Św. Stanisław Street (once called Plac Św. Stanisława) and leads to Targowa Street. Wrocławska Street intersects Św. Stanisława Street in the middle of its length. The street was set out in the second half of the 13th century and is one of the oldest streets of chartered town. . It is 140 metres long.

At first it was called Szewska Street [Shoemakers’ Street] and joined Wrocławska and Mnichów Street [Monks’ Street] (now Św. Stanisława Street).After rebuilding the town following the great 1792 fire, the street was extended as far as Targowa Street. Now it was called Przechodnia or Poprzeczna Street. In 1871it was given the name Poprzeczno-Wrocławska. Today’s name appeared in 1930 as it leads to the buildings of the Franciscan Order.

The buildings that stood along the street were nearly completely destroyed in August 1914. Present tenement houses situated in the street are dated to the inter-war period.

Franciszkaska

Zdjęcie pochodzi z Wydawnictwa Jan Truszkowski i S-ka autor: W. Kurek.