flaga polski

Historia ulicy Śródmiejskiej.

Wychodzi z północno-zachodniego narożnika Głównego Rynku i przez Most Kamienny biegnie do dawnej Rogatki Wrocławskiej. Liczy 570 m długości. Stanowi ważną arterię komunikacyjną w śródmieściu.

Wytyczona została w drugiej połowie XIII w. i należy do najstarszych ulic lokacyjnego Kalisza. Nazwana została Wrocławską i pierwotnie była znacznie krótsza. Prowadziła tylko do bramy miejskiej zwanej Wrocławską, za którą znajdował się most na Prośnie, wiodący na Przedmieście Wrocławskie. W latach 1824-1825, już po rozebraniu na początku XIX w. muru obronnego, jego miejsce zajął most zbudowany w formie jednołukowej konstrukcji kamiennej z żeliwną balustradą, który nazwany został – na cześć cara Aleksandra I – Aleksandryjskim. Potocznie nazywano go jednak najczęściej Mostem Kamiennym, ale oficjalnie nazwa ta przyjęta została dopiero w okresie międzywojennym.

Po powiększeniu w 1906 r. terytorium miejskiego ul. Wrocławska połączona została z główną ulicą przechodzącą przez Przedmieście Wrocławskie, która swój bieg rozpoczynała przy południowej rogatce miejskiej, zwanej Wrocławską. Wtedy też przedłużono ją o drogę prowadzącą od Rogatki do dworca kolei żelaznej uruchomionej w 1902 roku. Otrzymała wówczas ponad 2300 m długości i zachowała swoją pierwotną nazwę. W 1922 r. odłączono od niej odcinek wiodący od Rogatki do dworca kolejowego, który – dla upamiętnienia przyłączenia do Polski Górnego Śląska – nazwany został ul. Górnośląską. Pod koniec lat 20. XX w. ul. Wrocławska otrzymała imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, a w 1945 r. Generała Roli Żymierskiego. Dzisiejszą swoją nazwę, nawiązującą do śródmieścia przez które przechodzi, nosi od 1958 roku.

Oprócz Mostu Kamiennego na ulicy tej znajduje się także most zbudowany na Kanale Rypinkowskim (również wykonany z kamieni i zaopatrzony w stalową balustradę), zwany Reformackim, od znajdujących się nieco dalej dawnych zabudowań ojców reformatów (dziś należących do sióstr nazaretanek). Do lat 30. XIX w. istniał także jeszcze jeden niewielki most zbudowany na małym cieku wodnym płynącym dzisiejszymi ulicami: Fabryczną i Kościuszki.

Zabudowa mieszkalna tej ulicy zniszczona została prawie całkowicie w sierpniu 1914 roku. Obecna pochodzi głównie z okresu międzywojennego.

United Kingdom

The name of the street suggests that it is situated in the town centre. The street runs from the north-west corner of Główny Rynek [Main Market Square] and over the Most Kamienny [the Stone Bridge] to the former Rogatka Wrocławska [Wrocławska Tollgate]. The street is 570 m long. It is an important communication thoroughfare in the centre of the town.

The street came about in the second half of the 13th century and is one of the oldest streets within the boundaries of the chartered town. The street was given the name Wrocławska. Behind the town gate, on the Prosna River, a bridge was situated which led to Przedmieście Wrocławskie [Wrocławskie Suburb] The bridge was built between1824-1825, in a form of one arch stone structure with an iron cast handrail, in the place of the defensive wall dismantled at the beginning of the nineteenth century. The bridge was called Alexandrian to commemorate the tsar Alexander I. Yet, the citizens of Kalisz called it simply the Stone Bridge, the name which was officially accepted not until the inter-war period.

In 1906, due to expanding of the town area, Wrocławska Street was joined with the main street that ran through Przedmieście Wrocławskie. The beginning of the street was at the southern town toll gate called Wrocławska. Later Wrocławska Street was extended by including into it the road which led from Rogatka to the opened in 1902 railway and railway station. Now the street, which kept its name, was 2300 metres long. In 1922, the part from Rogatka to the railway station was given the name Górnośląska Street so as to commemorate that fact of incorporating the Upper Silesia into the state of Poland. At the end of the twenties of the 20th century the Wrocławska Street was named after Marshal Józef Piłsudski and in 1945 after General Rola-Żymierski. Since 1958, to show connections with the town centre through which it runs, the street is called

Śródmiejska [inner-city street, translator’s note].

Apart from the Most Kamienny, there is one more bridge along the street-over the Kanał Rypinkowski [the Rypinkowski Canal]. It is also made of stone and provided with a handrail. The bridge was given the name Reformacki after the former seat of the Franciscans of Primitive Observance [the Reformed Franciscans, translator’s note] situated in the close neighbourhood of the bridge. Now the premises belong to the order of the Sisters of the Holy of Nazareth. Up to the thirties of the nineteenth century there was one more bridge over a watercourse flowing between today’s Fabryczna and Krótka Streets.

Residential building located in the street were nearly completely destroyed in August 1914.The present housing development is mainly dated back to the inter-war period.

 srodmiejska 1  srodmiejska 4  srodmiejska 2

srodmiejska 3  srodmiejska 5  srodmiejska 6

srodmiejska 7  srodmiejska 8

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl