Fotografie, które warto ocalić...

W każdym rodzinnym albumie, starej szkatułce, pudełku ,,po butach” czy zagraconej szufladzie z pamiątkami są takie fotografie, które warto ocalić od zapomnienia.
Pochodzą one zazwyczaj sprzed wielu lat, a czasem nawet wieków.
Są to z reguły portrety i sceny rodzinne, także inne sceny uliczne czy rodzajowe, które przypominają nam ówczesną modę i zwyczaje, tradycje i kulturę.
Czasem też dokumentują ważne wydarzenia historyczne czy polityczne, ukazują zachodzące przemiany.
Zatrzymać ją mogą tylko stare fotografie, których wartość z roku na rok rośnie.
Taką właśnie akcję poszukiwania i gromadzenia zdjęć, dokumentujących historię Kalisza i jego mieszkańców pod hasłem ,,Podziel się swoją historią”, podjęła w tym roku nasza Fundacja.
Adresowana jest na początek głównie do rodzin zamieszkałych w zasobach Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, (najstarszej spółdzielni tego typu w Kaliszu!). Ale na pewno przyciągnie także innych kaliszan.
Interesują nas zdjęcia z rodzinnych archiwów lub prywatnych kolekcji, wykonane przed 1989 rokiem.
Miejscem zbiórki fotografii jest siedziba Klubu Osiedlowego KSM przy ul. Serbinowskiej 25, gdzie w godzinach od 14:00 do 19:00, od 4 do 29 maja br. mieszkańcy mogą przynosić swoje zbiory.
W każdy wtorek i czwartek w godz. 16:00 do 18:00 będą dyżurowali pracownicy fundacji.
Powierzone zdjęcia będą skanowane, a oryginały powrócą do właścicieli. Natomiast efekty tej akcji zostaną zaprezentowane na ogólnodostępnej wystawie w tymże Klubie Osiedlowym, która będzie eksponowana od połowy czerwca do końca lipca.

Ponadto planowany jest druk książki-albumu, zawierającego udostępnione fotografie, którą otrzyma bezpłatnie każda osoba której fotografie znajdą się w wydawnictwie.
Najciekawsze zdjęcia trafią także na strony internetowe Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza (www.wmf.kalisz.pl), który dostosowany zostanie do wyświetlania także na urządzeniach mobilnych.
Jest to pierwsza tego typu akcja w Kaliszu, zaplanowana na tak szeroką skalę. Środki na ten cel wyasygnował departament kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy. Samorzd Wojewdztwa Wielkopolskiego

Kilka wybranych zdjęć, które już otrzymaliśmy publikujemy na naszej stronie na facebooku.

Osoby spoza Kalisza prosimy o kontakt na adres: kontakt[@]wmf.kalisz.pl lub telefon pod numer: 506-666-041.

Plakat