W ramach przyznanej dotacji przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w zakresie działań publicznych, Fundacja „Nasza Historia” stworzyła nowatorski przewodnik turystyczny w formie aplikacji mobilnej po miejscowościach opisanych w powieści "Noce i Dnie" Marii Dąbrowskiej, oraz miejscach związanych z pobytem rodziny Marii Dąbrowskiej na ziemi Wielkopolskiej.

Niżej opisany przewodnik Śladami „Nocy i Dni” Marii Dąbrowskiej jest kontynuacją działań Fundacji związanych z promocją powieści „Noce i Dnie” wśród młodszych i starszych mieszkańców Kalisza, Wielkopolski oraz kraju. W listopadzie ubiegłego roku uruchomiliśmy pierwszą w Kaliszu Grę miejską w formie aplikacji mobilnej pt. Kalisz w powieści „Noce i Dnie” M. Dąbrowskiej. Na obszarze Kalisza zaznaczonych zostało 10 miejsc opisanych fragmentami cytatów z powieści oraz krótkim opisem historycznym.

Kolejnym naszym działaniem jest stworzona właśnie aplikacja Śladami „Nocy i Dni” M. Dąbrowskiej, która poprowadzi turystów wybraną trasą tematyczną pozwalając odkrywać miasteczka i miejscowości z czasów powieści "Noce i Dnie".  Aplikacja ta będzie "prowadzić" turystę wzdłuż całej wyznaczonej trasy, składającej się z 8 opisanych i oznaczonych miejsc w miejscowościach: Russów, Poklęków, Jastrzębniki, Kurza, Tykadłów, Stawiszyn, Siąszyce, Kuchary Kościelne.

Każda zaznaczona na mapie Google miejscowość, opisana jest wybranym cytatem z powieści oraz krótkim rysem historycznym, zarówno w formie tekstu jak również nagrania audio. Opisane miejsca uzupełnione są także archiwalnymi zdjęciami nieistniejących aktualnie zabudowań także gospodarczych, parku krajobrazowego lub innych obiektów.

Orientacyjny czas pokonania całej trasy, liczącej blisko 60 km, zajmuje około dwóch godzin.

Dzięki aplikacji, będzie można poznać historię opisanych w powieści "Noce i Dnie" miejscowości, część z nich opisana jest faktyczną nazwą, część natomiast stanowi fikcję literacką.

RUSSÓW został opisany w powieści jako SERBINÓW

POKLĘKÓW został opisany w powieści jako PAMIĘTÓW

JASTRZĘBNIKI zostały opisane w powieści jako JASTRZĘBICE

STAWISZYN został opisany w powieści jako NIEZNANÓW

KUCHARY KOŚCIELNE zostały opisane w powieści jako PIEKARY WIELKIE

TYKADŁÓW został opisany w powieści jako MAŁOCIN

Pozostałe miejscowości występują w treści powieści w oryginalnym brzmieniu.

Aplikacja będzie aktywna jedynie w opisanych miejscach (lokalizacja GPS), co "zmusi" turystów do faktycznej obecności w zaznaczonych na mapie punktach.

Początek trasy planowany jest przy Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie.

Inauguracja przewodnika zaplanowana jest w dniu 2 lipca 2017 roku w trakcie festynu obywatelskiego „Niedziele u Niechciców” w Russowie.

 ladami Kod QR  Plakat Przewodnika