flaga polski

Historia Ulicy Garbarskiej.

Ulica ta biegnie od ul. Kanonickiej do Złotej i stanowi przedłużenie ul. Grodzkiej. Wytyczona została w drugiej połowie XIII w. i należy do najstarszych ulic lokacyjnego Kalisza. Liczy prawie 130 m długości.

Znajdowała się na terenie dzielnicy żydowskiej i łączyła się z ul. Targową wiodącą na Końskie Targowisko, położone nieco bliżej Prosny od dzisiejszego Rozmarku.

Jej nazwa pochodzi od rzemieślników trudniących się garbowaniem skór, których warsztaty znajdowały się niegdyś nad odnogą rzeki Prosny, płynącą tuż za pobliskim murem obronnym.

Dawna drewniana zabudowa tej ulicy spłonęła doszczętnie w 1852 r. podczas pożaru części dzielnicy żydowskiej, a murowane kamienice postawione w jej miejscu - zwłaszcza po lewej stronie ulicy - uległy prawie całkowitemu zniszczeniu na początku I wojny światowej.

Około 1930 r. u jej zbiegu z ul. Kanonicką (wcześniej noszącą nazwę św. Mikołaja) zbudowany został Hotel Wiedeński, który w okresie okupacji hitlerowskiej zajmowała policja kryminalna. Obecnie jest to budynek mieszkalny.

United Kingdom

The street runs from Kanonicka Street to Złota Street; it makes an extension of Grodzka Street. It came into being in the 13th century and is one of the oldest streets of the chartered town. It is 130 metres long.

The street made a part of the Jewish district and joined Targowa Street leading to Końskie Targowisko [Horse Market] situated closer to the Prosna River than today’s Rozmark.

There were craftsmen’s workshops situated along an arm, of the Prosna River, flowing just on the other side of the town wall. The craftsmen dealt with tanning [garbowanie], hence the Polish word standing for their everyday activity gave a name to the street.

The old wooden buildings of the street burnt down in the 1852 fire of the Jewish district, and the brick tenement houses built on the place of the wooden ones were nearly completely destroyed at the beginning of the First World War.

Where Garbarska Street meets Kanonicka Street (once Saint Nicolas Street) the Hotel Wiedeński [the Vienna Hotel] was built around 1930. During the Nazi occupation the building housed the German criminal police. Now it is a residential building.