flaga polski

Historia Ulicy Piekarskiej.

Wytyczona została w drugiej połowie XIII w. podczas rozplanowywania przestrzennego miasta założonego w 1257 r. przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego i od chwili powstania aż do dnia dzisiejszego nosi swoją pierwotną nazwę.

Wychodzi ze środka południowej pierzei Głównego Rynku, przecina ul. Sukienniczą i dochodzi do styku dzisiejszych ulic: Kazimierzowskiej i Kadeckiej, gdzie dawniej biegł mur obronny i mieściły się browary, a od dwudziestolecia międzywojennego znajduje się przejście do Parku Miejskiego. Liczy 180 m długości.

Po prawej stronie tej ulicy – na jej odcinku rozciągającym się między Głównym Rynkiem i ul. Sukienniczą – zbudowana została w 1595 r. duża bursa jezuicka. Przeznaczona ona była dla stu uczniów kolegium prowadzonego przez jezuitów, sprowadzonych do Kalisza pod koniec XVI wieku. Od nazwiska jej fundatora – prymasa Stanisława Karnkowskiego – zwano ją „Bursą Karnkowskiego” (Bura Carncoviana). Funkcjonowała ona do czasu kasaty zakonu jezuitów i likwidacji ich kaliskiego kolegium w 1773 roku. W późniejszym czasie w dawnej bursie mieściła się szkoła powszechna, a potem przebudowano ją na potrzeby mieszkaniowe. Od 1872 r. na parterze tego budynku znajdowała się popularna wśród kaliszan „Cafe Restaurant” z ogródkiem letnim usytuowanym na placu ratuszowym.

Zabudowa tej ulicy zniszczona została prawie całkowicie przez wojska pruskie na początku I wojny światowej.

U zbiegu tej ulicy z ul. Kazimierzowską w latach 1917-1919 zbudowany został – na miejscu budynku Stowarzyszenia Rzemieślników Chrześcijańskich zniszczonego w sierpniu 1914 r. – gmach Domu Rzemiosł (rozbudowany w latach 50. XX w.), w którym 15 maja 1921 r. gościł Marszałek Józef Piłsudski, obecny wówczas w Kaliszu na uroczystościach wręczenia sztandaru 29 pułkowi Strzelców Kaniowskich.

United Kingdom

It came about in the second half of the 13th century at the time of space planning the chartered town founded in 1257 by the prince Boleslaus the Pious. Since the very beginning it is called Piekarska.

It starts in the middle of the southern frontage of Główny Rynek, intersects Sukiennicz Street and touches today’s Kazimierzowska and Kadecka Streets at the point where earlier the town walls and breweries existed. Now, the entrance to the town park is situated there. The street is 180 m long.

At the end of the 16th century the Jesuit order was brought to Kalisz. In 1595 a big school boarding Jesuit house founded by the primate Stanisław Karnkowski was built on the right side of the street in the part between Główny Rynek and Sukiennicza Street. One hundred students of the Jesuit College lived there. The boarding house bore the name of its founder. It was called Bursa Karnkowskiego [Bura Carncoviana].

The school boarding house functioned until the Jesuit Order was dismantled and the college liquidated in 1773. Later in the time the former boarding house was given to a primary school and finally, after redecorating, it became a tenement house. Since 1872 the ground floor of the building housed “Café Restaurant” The restaurant with a small summer garden situated in the town hall square was very popular among the citizens of Kalisz.

The tenement houses of the street were nearly completely destroyed by the Prussian army at the beginning of the Great War.

There was an edifice erected for the Stowarzyszenia Rzemieślników Chrześcijańskich [the Christian Craftsmen’s Society] in the place where Piekarska Street joins with Kazimierzowska Street. It was destroyed in August 1914. In the years 1917-1919 Dom Rzemiosł [Crafts House] was built in the place of the former building (expanded in the fifties of the 20th century). Marshal Józef Piłsudski visited the place on May 15, 1921 when he came to Kalisz to hand over a flag to the 29th Pułk Strzelców Kaniowskich. [29th Kaniowski Gunner Regiment].

piekarska  Piekarska

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl

Zdjęcie pochodzi z Wydawnictwa Jan Truszkowski i S-ka autor: W. Kurek.