flaga polski

Historia Ulicy Kanonickiej.

Wytyczona została w drugiej połowie XIII w. i należy do najstarszych ulic lokacyjnego Kalisza. Wybiega z północno-wschodniego narożnika Głównego Rynku i łączy się z ul. Babina. Liczy około 240 m długości.

Przez sześć wieków nosiła imię św. Mikołaja, patrona stojącego przy niej gotyckiego kościoła (dzisiejszej katedry) wznoszonego etapami od drugiej połowy XIII w. do końca XIV wieku. W latach 1358-1810 należał on do kanoników regularnych laterańskich, którzy tuż obok świątyni zbudowali w połowie XIV w. klasztor (obecny budynek parafii katedralnej).

Początkowo ul. św. Mikołaja była krótsza niż obecnie i dochodziła tylko do ogrodzenia terenu przykościelnego, skąd krętym zaułkiem wiodła dalej do muru obronnego i Bramy Piskorzewskiej. Po rozebraniu w 1808 r. obwarowań miejskich biegnących tuż za zabudowaniami księży kanoników, w 1820 r. przedłużono ją do utworzonej właśnie wtedy ul. Ponad Murem (dzisiejsza ul. Alfonsa Parczewskiego), wytyczonej wzdłuż nieistniejącego już wówczas muru miejskiego i płynącej obok odnogi rzeki Prosny zwanej Babinką (zasypanej w latach 1941-1949, w której miejscu obecnie znajdują się kaliskie planty).

W 1871 r. ul. św. Mikołaja otrzymała swoją aktualną nazwę (którą do tego czasu nosiła dzisiejsza ul. Adama Chodyńskiego), a w 1875 r. połączona została drewnianym mostem z ul. Babina biegnącą po drugiej stronie rzeki (Babinki).

Znaczna część dawnej zabudowy ul. Kanonickiej przestała istnieć wraz z całym śródmieściem w wyniku zniszczenia miasta w sierpniu 1914 roku.

United Kingdom

Its name refers to the fact that up to the 19th century there was a church of the Order of the Canons Regular of Lateran situated in the street. The street came about in the second half of the13th century and is one of the oldest streets of the chartered town. It starts in the north-east corner of Rynek Główny [Main Market Square] and joins with Babina Street. It is 240 metres long. For six centuries it bore the name of Saint Nicolas as it ran past the Gothic Saint Nicolas Church (now a cathedral). The church was erected in stages in the 13th and the 14th centuries. In the years 1358-1810 it belonged to the Order of the Canons Regular of Lateran who also possessed a monastery built in the middle of the 14th century standing next to the church. At present the former monastery buildings house the parochial offices.

At the beginning the street was shorter and it just touched the fences of the church area. Then it led to the town walls that ran close to the church buildings and to Brama Piskorzewska [Piskorzewska Gate].In 1808 the walls were dismantled and the street was extended to the newly created Ponad Murem Street [Beyond the Wall Street] that ran along Babinka, the arm of the Prosna River buried in the years 1941-1949 (now Alfons Parczewski Street. Now we have a green area called Planty on the place where Babinka used to flow.

In 1871 Saint Nicolas Street was given its present name (earlier Adam Chodyński Street was called Kanonicka Street). In 1875 a wooden bridge joined Kanonicka Street with Babina Street.

Most of the buildings that stood along Kanonicka Street and in the centre of the town disappeared due to the bombing in August 1914.

kanonicka 1  kanonicka 2  kanonicka 3

kanonicka 4

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl