flaga polski

Historia Ulicy Targowej.

Stanowi przedłużenie ul. Garbarskiej i biegnie od ul. Złotej do dzisiejszej ul. G. Narutowicza. Wytyczona została w połowie XIV wieku. Liczy prawie 160 m długości.

Dawniej była to jedna z ulic dzielnicy żydowskiej, która prowadziła do Końskiego Targowiska, położonego mniej więcej między dzisiejszymi ulicami: Przechodnią, G. Narutowicza i A. Parczewskiego (nieco bliżej Prosny niż obecny plac zwany Rozmarkiem). Od tego targowiska pochodzi najprawdopodobniej nazwa tej ulicy.

Zabudowa ulicy Targowej przez kilka wieków była w całości drewniana i spłonęła doszczętnie podczas wielkiego pożaru miasta, który miał miejsce w 1792 roku. Natomiast kamienice zbudowane przy niej w XIX w. zniszczone zostały prawie całkowicie przez wojsko pruskie na początku I wojny światowej.

W drugiej połowie XIX w. ulicę tą przedłużono do ówczesnej ul. Ogrodowskiej (dzisiejsza G. Narutowicza) i nadano jej obecny przebieg i długość.

Przy zbiegu tej ulicy z ul. Złotą pod koniec XIX w. wzniesiony został budynek żydowskiej szkoły dla dzieci („Talmud Tora”), który przetrwał zniszczenia z sierpnia 1914 r. i zachował się do dnia dzisiejszego. Po II wojnie światowej miały w nim swoje siedziby różne instytucje i organizacje (w tym: Komenda Miejskiej Milicji Obywatelskiej i Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), a obecnie znajduje się Drugi Urząd Podatkowy.

United Kingdom

It runs from Złota Street to today’s Narutowicz Street and it makes an extension of Garbarska Street. It came about in the middle of the 14th

It used to be one of the streets of the Jewish district that led to Końskie Targowisko [Horse Market] situated among Przechodnia, G. Narutowicz and A. Parczewski streets. Końskie Targowisko was located closer to the Prosna River than today’s square called Rozmark. The street probably takes its name after that street horse market [in Polish targowy means concerning trade, translator’s note].

The buildings in Targowa Street were mainly wooden and as such they did not survive the great fire of the town in 1792. Tenement houses built in the 19th century were nearly completely destroyed by the Prussian army at the beginning of the Great War.

In the middle of the 19th century the street was extended to that day Ogrodowska Street (now Narutowicz Street) and was given the present length.

There was a building of a Jewish Talmud Torah school for children at the corner with Złota Street. The school building survived the 1914 bombing and stands to this day. After the World War II it housed different institutions like: Komenda Miejskiej Milicji Obywatelskiej [the Headquarters of Citizens’ Militia; the national police organisation of the Polish Peoples’ Republic, translator’s note], Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej [Committee of the Polish United Workers’ Party; the dominant political party in socialist times, translator’s note]. Now, there is a seat of Drugi Urząd Podatkowy [the Second Tax Office].

targowa 1  targowa 2

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl