flaga polski

Historia Ulicy Browarnej.

Prowadzi od ul. Sukienniczej do dzisiejszej ul. Kazimierzowskiej położonej na skraju Parku Miejskiego. Liczy niecałe 100 m długości.

Powstała na początku XIX w. i objęła swym zasięgiem ul. Poprzeczną, biegnącą wzdłuż miejskiego muru obronnego rozebranego na przełomie XVIII i XIX w. oraz dochodzącą do niej ul. Szczupakową (utworzoną pod koniec XVII w.), z której wyłączono wówczas część położoną między Głównym Rynkiem i ul. Sukienniczą, nazwaną ul. Rzeźniczą.

Jej nazwa pochodzi od browarów stojących niegdyś przy dawnej ul. Poprzecznej.

W 1934 r. została ona znacznie skrócona w wyniku odłączenie od niej odcinka, który dawnej tworzyła ul. Poprzeczna. Utworzono z niego ul. Kadecką i część ul. Kazimierzowskiej, a ul. Browarna otrzymała wtedy swój obecny przebieg i dzisiejszą długość.

Jej obecne połączenie z Parkiem Miejskim powstało w 1941 r., po przeprowadzeniu prac melioracyjnych związanych z regulacją ostrego załomu rzeki Prosny, który do tamtego czasu znajdował się w pobliżu ul. Piekarskiej.

United Kingdom

It leads from Sukiennicza Street to the present Kazimierzowska Street which is situated at the edge of Park Miejski [Town Park].It is only 100 metres long.

It came about at the beginning of the 19th century. Poprzeczna Street, which ran along the town wall dismantled at the turn of the 18th and the 19th century, and Szczupakowa Street, set out at the end of the 17th century, were included into Browarna Street. A part of Szczupakowa Street, situated between Główny Rynek [Main Market Square] and Sukiennicza Street was changed into Rzeźnicza Street.

The street takes its name after breweries situated in the former Poprzeczna Street.

In 1934 Browarna Street was shortened as Poprzeczna Street was excluded from it; the street was changed into Kadecka Street and partly into Kazimierzowska Street. As a result, Browarna Street got its present shape and length.

In 1941 the street was joined with the park due to irrigation works that removed the sharp curve of the Prosna River. Till that time Piekarska Street touched the river.

 browarna

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl