flaga polski

Historia Ulicy Piskorzewskiej.

Wyprowadzona została w drugiej połowie XIII w. ze środka północnej pierzei Głównego Rynku i poprowadzona w kierunku muru obronnego i znajdującej się na jej końcu bramy miejskiej zwanej Piskorzewską. Należy do najstarszych ulic lokacyjnego Kalisza i liczy 180 m długości.

Po rozebraniu na początku XIX w. muru miejskiego i znajdujących się w nim bram, w 1820 r. ulicę Piskorzewską przedłużono do wytyczonej wówczas ul. Ponad Murem (dzisiejsza A. Parczewskiego), którą poprowadzono wzdłuż nieistniejących już wtedy obwarowań miejskich i płynącej obok odnogi Prosny zwanej Babinką (zasypanej w latach 1941-1949, w której miejscu obecnie znajdują się kaliskie planty).

Swoją obecną długość ulica ta otrzymała w 1941 r., po zburzeniu przez hitlerowskie władze okupacyjne szpitala żydowskiego zbudowanego w pobliżu jej zbiegu z ul. Ponad Murem w 1827 r., gdzie znajduje się także – zachowany do dnia dzisiejszego – budynek ochronki dla dzieci żydowskich, wzniesiony na początku XX wieku.

Na początku I wojny światowej znaczna część ul. Piskorzewskiej (na odcinku od Głównego Rynku do ul. Garbarskiej) zniszczona została prawie całkowicie.

United Kingdom

The street was laid out in the second half of the 13th century from the middle of the northern frontage of Główny Rynek. It led towards the town walls and Brama Piskorzewska [Piskorzewska Gate], the town gate situated at the end of the street. It belongs to the oldest streets of the chartered town. Its length is 180 metres long.

In 1820 the street was extended after removing the town walls and the gates at the beginning of the 19th century. Now it reached Ponad Murem Street [Beyond the Wall Street] that ran along the used-to-be town walls as well as along the arm of the Prosna River called Babinka(buried 1941-1949).A green area called Planty was created on the place where the old river used to flow. 1949. The name Ponad Murem Street was changed into A. Parczewski Street and is kept to this day.

There was a Jewish hospital in the street built in 1827 situated where it reached Ponad Murem Street. The hospital was demolished by the Nazi authorities in 1941 and then the street was extended up to today’s length. At the beginning of the 20th century a kind of shelter was built for the poor and neglected children from the Jewish families. This building survived the Nazi occupation and stands to this day.

At the beginning of the Great War the part of the street between Główny Rynek [Main Market Street] and Garbarska Street were nearly completely destroyed.

 

 piskorzewska 1  piskorzewska 2  piskorzewska 3

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl