flaga polski

Dom zbudowany został w 1919 roku z fundacji Emila Repphana. Równocześnie z nim wzniesiono stojącą tuż obok szkołę powszechną.

Dom jest budowlą dwupiętrową, zaopatrzoną w mansardowy dach.

Zbudowany został jako Dom Nauczyciela, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone były na potrzeby mieszkaniowe dla pracowników pobliskiej szkoły.

W latach okupacji hitlerowskiej dom i szkoła pełniły funkcję Ośrodka Wychowawczego Hitlerjugend, a także miejsca tymczasowego pobytu Niemców ewakuowanych z terenów Litwy i Łotwy.

Na początku 1945 roku oba budynki zostały znacznie zniszczone przez Niemców opuszczających Kalisz.

Ich odbudowa trwała do lutego 1946 roku.

United Kingdom

15 POLNA STREET – A RESIDENTIAL HOUSE

The house was funded by Emil Repphan and built in 1919. The adjacent primary school was built at the same time.

The building was erected to serve as a Teacher’s House, and its rooms were designated for the housing needs of the employees of the nearby school.

Under the Nazi occupation the house and the school served as a Hitler Youth facility, as well as a place of temporary settlement for the Germans evacuated from Lithuania and Latvia.

At the beginning of 1945 both buildings suffered significant damage by the Germans leaving Kalisz. The process of rebuilding lasted until February 1946.

 

 repphanwka ul Polna lata 30 te Josepf Korenfeld 1  repphanwka ul Polna lata 30 te Josepf Korenfeld 2