PLAKAT GRY

Mamy nadzieję na rosnącą popularność pierwszej w Kaliszu Gry miejskiej w formie aplikacji mobilnej pt. Kalisz w powieści "Noce i Dnie" M. Dąbrowskiej.

Zachęcamy każdego, zarówno młodego jak również starszego mieszkańca Kalisza oraz turystów odwiedzających Kalisz, aby poznali historię miasta zapisaną na kartach powieści Marii Dąbrowskiej. W powieści przedstawiony jest Kalisz sprzed I wojny światowej i takie też zdjęcia ilustrują miejsca opisane w treści gry.

Dla każdego zainteresowanego poznaniem historii Kalisza sprzed ponad 100 lat w formie spaceru po mieście, (aplikacja działa tylko w pobliżu oznaczonych na trasie miejsc !) umieściliśmy INSTRUKCJĘ jak obsługiwać aplikację. Aplikację można także zainstalować skanując kod QR

Kod QR

Jest to pierwsza w Kaliszu gra miejska w formie Aplikacji Mobilnej. W grze zostało oznaczonych i opisanych - również cytatami z powieści - 10 wybranych miejsc w Kaliszu. Opis każdego zaznaczonego miejsca będzie uzupełniony starymi zdjęciami, zakończeniem każdego miejsca będzie pytanie oraz dwie lub trzy sugestie odpowiedzi. Każda prawidłowo zaznaczona odpowiedź, będzie "nagradzana" punktami.

Uczestnicy gry będą oceniani na podstawie udzielonych prawidłowych odpowiedzi i ilości zgromadzonych punktów.  Czas przejścia całej trasy zajmie do 1 godziny.
Do gry zapraszamy zespoły od 3 do 7 osobowe uczniów kaliskich szkół gimnazjalnych i licealnych pod opieką nauczycieli.
Aplikacja jest aktywna jedynie na terenie miasta w pobliżu opisanych w grze miejsc.
Projekt Gry miejskiej został współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Samorzd Wojewdztwa Wielkopolskiego

Osoby które pomagały przy tworzeniu Gry:
Grażyna Przybylska - kustosz dworku M. Dąbrowskiej w Russowie
Piotr Sobolewski - prezes PTTK
Maksymilian Kryszak - uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu
Agata Rogozińska - plastyk, pracownik Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża ciśnień" w Kaliszu
Tomasz Chlebba - prezes Fundacji "Nasza Historia"

"Wartością dodaną" aplikacji Gry miejskiej będzie fakt, iż będzie ona dostępna dla każdej osoby zainteresowanej poznawaniem historii Kalisza opisanej w treści powieści "Noce i Dnie" Marii Dąbrowskiej, czyli historii miasta sprzed ponad 100 lat.

Pomysł i realizacja gry miejskiej Fundacja "Nasza Historia".

W załączniku REGULAMIN GRY.

PLAKAT GRYPlakat Gry

Do udziału w konferencji zgłosiło się 35 nauczycieli historii i dyrektorów szkół z Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Godziesze i Pleszewa.

Na wstępie, głos zabrał dyr. ODN Pan Jan Bartczak, który odczytał pismo skierowane do naszej fundacji przez Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Panią Marzenę Wodzińską. W treści pisma Pani Wodzińska wyraziła poparcie ideii promocji i istotnej roli nauki historii regionalnej w kształceniu młodzieży.

Cała agenda konferencji została zrealizowana w 100 procentach. Uwagę zebranych wzbudziła propozycja tworzenia archiw społecznych z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi do archiwizacji udostępnianych przez Fundację Ośrodek Karta z Warszawy (http://archiwa.org/). Opis tworzenia i udostępniania zbiorów archiwalnych przedstawiła Pani Katarzyna Ziętal pracownik Fundacji Karta z Warszawy.

Kolejnym punktem programu konferencji był pokaz II części filmu z serii "Jak zmieniał się Kalisz". ( https://www.youtube.com/watch?v=Qo8icwqQvRs). Z komentarzy usłyszanych po pokazie wynika, że w kaliskich szkołach prezentowane są filmy z tej serii w ramach lekcji historii regionalnej.

Szczególne zainteresowanie wywołała prezentacja nowoczesnych rozwiązań multimedialnych, m.in. gier miejskich w formie aplikacji mobilnych. Ofertę współpracy w formie mariażu nowoczesnej techniki z nauką historii regionalnej, przedstawił szef firmy Big Ant Farm z Gdańska Pan Krzysztof Samson. Firma Pana Krzysztofa tworzy wspaniałe nowoczesne i nowatorskie rozwiązania informatyczne służące nauce poprzez zabawę.

Definicję historii regionalnej i jej rolę w pogłębianiu świadomości historycznej młodzieży przedstawił Pan Leszek Tomczak,

nauczyciel historii w LO V w Kaliszu.

Praktyczne rozwiązania i przykłady programów autorskich historii regionalnej stosowane w trakcie lekcji historii w szkołach przedstawił Pan Sławomir Przygodzki nauczyciel III LO w Kaliszu.

Konferencja zakończyła się inicjacją dyskusji nad sworzeniem projektu, którego finałem ma być opracowany podręcznik/ skrypt do nauki historii lokalnej.

Serdecznie dziękuję wszystkim zebranym za udział w konferencji.

IMG 4201IMG 4204 IMG 4207

IMG 4208IMG 4213 IMG 4216

Fundacja nasza wspólnie z kaliskim oddziałem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli organizuje w dniu 8 listopada 2016 r. Konferencję pt." Historia regionalna – jej miejsce w świadomości młodzieży ". Zaproszeni zostali dyrektorzy i/lub nauczyciele historii w szkołach z terenu południowej Wielkopolski.

W ten sposób inicjujemy dyskusję nad rolą historii regionalnej w systemie kształcenia młodzieży. Nawiązujemy do głównego celu naszej fundacji; "...Popularyzacja historii regionalnej wśród młodzieży i osób dorosłych..." oraz "...Inicjowanie, wspieranie i realizacja nowatorskich rozwiązań w zakresie promocji historii regionów i miast...".

Celem zasadniczym konferencji jest prezentacja wykorzystania nowoczesnych technologii w tworzeniu rozwiązań multimedialnych w zakresie historii regionalnej, oraz poznanie dotychczasowych doświadczeń i oczekiwań nauczycieli historii.

Strona tytuowa Agendy Konferencji