Pierwsza część akcji społecznej "Podziel się Swoją historią" organizowanej przez Fundację "Nasza Historia" z Kalisza, zbliża się do końca. Wkrótce zadebiutuje wersja mobilna strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl.
Przygotowywana jest także książka będąca pokłosiem akcji w której umieszczonych zostanie blisko 140 reprodukcji udostępnionych zdjęć.
Dzięki przeprowadzeniu akcji udało się pozyskać kilkaset zdjęć z albumów rodzinnych i kolekcji prywatnych. Kaliszanie chętnie udostępnili Swoje prywatne fotografie, przekazując je organizatorom akcji. W związku z faktem, iż wiele fotografii to unikaty pozostające dotychczas w jednym egzemplarzu w rodzinnych albumach fotograficznych, nie było łatwo wybrać nam zdjęcia na wystawę. Ostatecznie wybraliśmy ok. 70 zdjęć, wśród nich są fotografie dokumentujące zmiany w architekturze Kalisza a także prezentujące życie codzienne Kalisza w czasach PRL, czy też w okresie międzywojennym. Na wystawie eksponowane będzie 15 plansz formatu 70x100 cm składających się z kolaży opisanych zdjęć.

Zapraszamy Państwa oraz kaliszan na otwarcie wystawy w dniu 26 czerwca 2017 roku o godz: 17:00 do Klubu Osiedlowego Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Serbinowskiej 25.
Wystawa będzie dostępna co najmniej do końca lipca w Klubie Osiedlowym.

Zaproszenie014   Zaproszenie015

Fotografie, które warto ocalić...

W każdym rodzinnym albumie, starej szkatułce, pudełku ,,po butach” czy zagraconej szufladzie z pamiątkami są takie fotografie, które warto ocalić od zapomnienia.
Pochodzą one zazwyczaj sprzed wielu lat, a czasem nawet wieków.
Są to z reguły portrety i sceny rodzinne, także inne sceny uliczne czy rodzajowe, które przypominają nam ówczesną modę i zwyczaje, tradycje i kulturę.
Czasem też dokumentują ważne wydarzenia historyczne czy polityczne, ukazują zachodzące przemiany.
Zatrzymać ją mogą tylko stare fotografie, których wartość z roku na rok rośnie.
Taką właśnie akcję poszukiwania i gromadzenia zdjęć, dokumentujących historię Kalisza i jego mieszkańców pod hasłem ,,Podziel się swoją historią”, podjęła w tym roku nasza Fundacja.
Adresowana jest na początek głównie do rodzin zamieszkałych w zasobach Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, (najstarszej spółdzielni tego typu w Kaliszu!). Ale na pewno przyciągnie także innych kaliszan.
Interesują nas zdjęcia z rodzinnych archiwów lub prywatnych kolekcji, wykonane przed 1989 rokiem.
Miejscem zbiórki fotografii jest siedziba Klubu Osiedlowego KSM przy ul. Serbinowskiej 25, gdzie w godzinach od 14:00 do 19:00, od 4 do 29 maja br. mieszkańcy mogą przynosić swoje zbiory.
W każdy wtorek i czwartek w godz. 16:00 do 18:00 będą dyżurowali pracownicy fundacji.
Powierzone zdjęcia będą skanowane, a oryginały powrócą do właścicieli. Natomiast efekty tej akcji zostaną zaprezentowane na ogólnodostępnej wystawie w tymże Klubie Osiedlowym, która będzie eksponowana od połowy czerwca do końca lipca.

Ponadto planowany jest druk książki-albumu, zawierającego udostępnione fotografie, którą otrzyma bezpłatnie każda osoba której fotografie znajdą się w wydawnictwie.
Najciekawsze zdjęcia trafią także na strony internetowe Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza (www.wmf.kalisz.pl), który dostosowany zostanie do wyświetlania także na urządzeniach mobilnych.
Jest to pierwsza tego typu akcja w Kaliszu, zaplanowana na tak szeroką skalę. Środki na ten cel wyasygnował departament kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy. Samorzd Wojewdztwa Wielkopolskiego

Kilka wybranych zdjęć, które już otrzymaliśmy publikujemy na naszej stronie na facebooku.

Osoby spoza Kalisza prosimy o kontakt na adres: kontakt[@]wmf.kalisz.pl lub telefon pod numer: 506-666-041.

Plakat

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Gimnazjum nr. 4 im. M. Dąbrowskiej odbyło się podsumowanie gry miejskiej pt. Kalisz w powieści „Noce i Dnie” M. Dąbrowskiej, rozdano wówczas nagrody wszystkim uczestnikom gry.

Spotkanie rozpoczęła Pani Grażyna Przybylska kustosz dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie, która opowiedziała zebranym znane i nie znane fakty z historii powstawania Muzeum M. Dąbrowskiej w Russowie. Następnie głos zabrał pan Tomasz Chlebba prezes Fundacji „Nasza Historia”, który przybliżył genezę pomysłu stworzenia gry miejskiej oraz opowiedział o etapach jej tworzenia.

Wymienił także osoby które były zaangażowane w tworzenie gry miejskiej: Grażyna Przybylska - kustosz dworku M. Dąbrowskiej w Russowie, Piotr Sobolewski - prezes PTTK Kalisz, Maksymilian Kryszak - uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu, Agata Rogozińska - plastyk, pracownik Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża ciśnień" w Kaliszu.

Jest to pierwsza gra miejska w Kaliszu, która została stworzona w formie aplikacji mobilnej. Pomysł i realizację gry przeprowadziła Fundacja „Nasza Historia” w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Ostateczna liczba uczniów którzy wzięli udział w Grze miejskiej, to 68 osób (13 zespołów z 3 kaliskich szkół - Gimnazjum nr. 4 im. M. Dąbrowskiej, Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych. Opiekę nad uczniami sprawowało łącznie 9 nauczycieli. Jeden zespół uzyskał maksymalną liczbę punktów (200 pkt), 4 zespoły uzyskały równorzędną liczbę punktów - drugą co do ilości (180 pkt).

Nagrody dla każdego ucznia ufundowała Pani Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, nagrody główne zakupiła fundacja z przyznanej dotacji.

I miejsce zdobył zespół uczniów z Gimnazjum im. M. Dąbrowskiej pod opieką nauczycielki Pani Agnieszki Nowak (200 pkt), cztery równorzędne nagrody otrzymały zespoły;

Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych pod opieką Pani Jolanty Olczak,

Szkoły Techniczno-Elektronicznej pod opieką Pani Katarzyny Reszke

oraz dwóch zespołów ze Szkoły Techniczno-Elektronicznej pod opieką Pani Beaty Pilich,

wszystkie wyżej wymienione zespoły uzyskały po 180 pkt.

Gra miejska będzie dostępna dla każdej zainteresowanej osoby do końca listopada 2017 roku.

W zakładce GALERIA ZDJĘĆ zobaczycie zdjęcia z tej uroczystości (fot. Ewelina Samulak - Andrzejczak).

PLAKAT GRY

Mamy nadzieję na rosnącą popularność pierwszej w Kaliszu Gry miejskiej w formie aplikacji mobilnej pt. Kalisz w powieści "Noce i Dnie" M. Dąbrowskiej.

Zachęcamy każdego, zarówno młodego jak również starszego mieszkańca Kalisza oraz turystów odwiedzających Kalisz, aby poznali historię miasta zapisaną na kartach powieści Marii Dąbrowskiej. W powieści przedstawiony jest Kalisz sprzed I wojny światowej i takie też zdjęcia ilustrują miejsca opisane w treści gry.

Dla każdego zainteresowanego poznaniem historii Kalisza sprzed ponad 100 lat w formie spaceru po mieście, (aplikacja działa tylko w pobliżu oznaczonych na trasie miejsc !) umieściliśmy INSTRUKCJĘ jak obsługiwać aplikację. Aplikację można także zainstalować skanując kod QR

Kod QR

Jest to pierwsza w Kaliszu gra miejska w formie Aplikacji Mobilnej. W grze zostało oznaczonych i opisanych - również cytatami z powieści - 10 wybranych miejsc w Kaliszu. Opis każdego zaznaczonego miejsca będzie uzupełniony starymi zdjęciami, zakończeniem każdego miejsca będzie pytanie oraz dwie lub trzy sugestie odpowiedzi. Każda prawidłowo zaznaczona odpowiedź, będzie "nagradzana" punktami.

Uczestnicy gry będą oceniani na podstawie udzielonych prawidłowych odpowiedzi i ilości zgromadzonych punktów.  Czas przejścia całej trasy zajmie do 1 godziny.
Do gry zapraszamy zespoły od 3 do 7 osobowe uczniów kaliskich szkół gimnazjalnych i licealnych pod opieką nauczycieli.
Aplikacja jest aktywna jedynie na terenie miasta w pobliżu opisanych w grze miejsc.
Projekt Gry miejskiej został współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Samorzd Wojewdztwa Wielkopolskiego

Osoby które pomagały przy tworzeniu Gry:
Grażyna Przybylska - kustosz dworku M. Dąbrowskiej w Russowie
Piotr Sobolewski - prezes PTTK
Maksymilian Kryszak - uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu
Agata Rogozińska - plastyk, pracownik Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża ciśnień" w Kaliszu
Tomasz Chlebba - prezes Fundacji "Nasza Historia"

"Wartością dodaną" aplikacji Gry miejskiej będzie fakt, iż będzie ona dostępna dla każdej osoby zainteresowanej poznawaniem historii Kalisza opisanej w treści powieści "Noce i Dnie" Marii Dąbrowskiej, czyli historii miasta sprzed ponad 100 lat.

Pomysł i realizacja gry miejskiej Fundacja "Nasza Historia".

W załączniku REGULAMIN GRY.

PLAKAT GRYPlakat Gry