W ramach przyznanej dotacji przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w zakresie działań publicznych, Fundacja „Nasza Historia” stworzyła nowatorski przewodnik turystyczny w formie aplikacji mobilnej po miejscowościach opisanych w powieści "Noce i Dnie" Marii Dąbrowskiej, oraz miejscach związanych z pobytem rodziny Marii Dąbrowskiej na ziemi Wielkopolskiej.

Niżej opisany przewodnik Śladami „Nocy i Dni” Marii Dąbrowskiej jest kontynuacją działań Fundacji związanych z promocją powieści „Noce i Dnie” wśród młodszych i starszych mieszkańców Kalisza, Wielkopolski oraz kraju. W listopadzie ubiegłego roku uruchomiliśmy pierwszą w Kaliszu Grę miejską w formie aplikacji mobilnej pt. Kalisz w powieści „Noce i Dnie” M. Dąbrowskiej. Na obszarze Kalisza zaznaczonych zostało 10 miejsc opisanych fragmentami cytatów z powieści oraz krótkim opisem historycznym.

Kolejnym naszym działaniem jest stworzona właśnie aplikacja Śladami „Nocy i Dni” M. Dąbrowskiej, która poprowadzi turystów wybraną trasą tematyczną pozwalając odkrywać miasteczka i miejscowości z czasów powieści "Noce i Dnie".  Aplikacja ta będzie "prowadzić" turystę wzdłuż całej wyznaczonej trasy, składającej się z 8 opisanych i oznaczonych miejsc w miejscowościach: Russów, Poklęków, Jastrzębniki, Kurza, Tykadłów, Stawiszyn, Siąszyce, Kuchary Kościelne.

Każda zaznaczona na mapie Google miejscowość, opisana jest wybranym cytatem z powieści oraz krótkim rysem historycznym, zarówno w formie tekstu jak również nagrania audio. Opisane miejsca uzupełnione są także archiwalnymi zdjęciami nieistniejących aktualnie zabudowań także gospodarczych, parku krajobrazowego lub innych obiektów.

Orientacyjny czas pokonania całej trasy, liczącej blisko 60 km, zajmuje około dwóch godzin.

Dzięki aplikacji, będzie można poznać historię opisanych w powieści "Noce i Dnie" miejscowości, część z nich opisana jest faktyczną nazwą, część natomiast stanowi fikcję literacką.

RUSSÓW został opisany w powieści jako SERBINÓW

POKLĘKÓW został opisany w powieści jako PAMIĘTÓW

JASTRZĘBNIKI zostały opisane w powieści jako JASTRZĘBICE

STAWISZYN został opisany w powieści jako NIEZNANÓW

KUCHARY KOŚCIELNE zostały opisane w powieści jako PIEKARY WIELKIE

TYKADŁÓW został opisany w powieści jako MAŁOCIN

Pozostałe miejscowości występują w treści powieści w oryginalnym brzmieniu.

Aplikacja będzie aktywna jedynie w opisanych miejscach (lokalizacja GPS), co "zmusi" turystów do faktycznej obecności w zaznaczonych na mapie punktach.

Początek trasy planowany jest przy Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie.

Inauguracja przewodnika zaplanowana jest w dniu 2 lipca 2017 roku w trakcie festynu obywatelskiego „Niedziele u Niechciców” w Russowie.

 ladami Kod QR  Plakat Przewodnika

 

W dniu 26 czerwca 2017r. o godzinie 17:00 w Klubie Osiedlowym Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Serbinowskiej 25 miałem przyjemność otworzyć wystawę części starych zdjęć, przesłanych przez mieszkańców Kalisza w ramach projektu "Podziel się Swoją historią". Na wystawę wybraliśmy blisko 70 pięknych starych zdjęć. Nie było to łatwe gdyż w ramach akcji kaliszanie przekazali nam kilkaset fotografii ze swoich albumów i kolekcji rodzinnych, wśród nich są prawdziwe perełki. Zdjęcia opublikowane na wystawie wywołały wiele wspomnień i komentarzy, miedzy innymi, o zmieniającej się modzie na ulicah o minionych czasach a także o zmieniającym się wyglądzie Kalisza.

Zapraszamy więc do zajrzenia do Klubu Osiedlowego Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i obejrzenia tych wspaniałych fotografii.

Warto zobaczyć !

Zdjęcia wykonał Pan Krzysztof Wydra.

Otwarcie wystawy 1  Otwarcie wystawy 11 Otwarcie wystawy 9

Otwarcie wystawy 6  Otwarcie wystawy 10  Otwarcie wystawy 7

 

Pierwsza część akcji społecznej "Podziel się Swoją historią" organizowanej przez Fundację "Nasza Historia" z Kalisza, zbliża się do końca. Wkrótce zadebiutuje wersja mobilna strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl.
Przygotowywana jest także książka będąca pokłosiem akcji w której umieszczonych zostanie blisko 140 reprodukcji udostępnionych zdjęć.
Dzięki przeprowadzeniu akcji udało się pozyskać kilkaset zdjęć z albumów rodzinnych i kolekcji prywatnych. Kaliszanie chętnie udostępnili Swoje prywatne fotografie, przekazując je organizatorom akcji. W związku z faktem, iż wiele fotografii to unikaty pozostające dotychczas w jednym egzemplarzu w rodzinnych albumach fotograficznych, nie było łatwo wybrać nam zdjęcia na wystawę. Ostatecznie wybraliśmy ok. 70 zdjęć, wśród nich są fotografie dokumentujące zmiany w architekturze Kalisza a także prezentujące życie codzienne Kalisza w czasach PRL, czy też w okresie międzywojennym. Na wystawie eksponowane będzie 15 plansz formatu 70x100 cm składających się z kolaży opisanych zdjęć.

Zapraszamy Państwa oraz kaliszan na otwarcie wystawy w dniu 26 czerwca 2017 roku o godz: 17:00 do Klubu Osiedlowego Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Serbinowskiej 25.
Wystawa będzie dostępna co najmniej do końca lipca w Klubie Osiedlowym.

Zaproszenie014   Zaproszenie015

Fotografie, które warto ocalić...

W każdym rodzinnym albumie, starej szkatułce, pudełku ,,po butach” czy zagraconej szufladzie z pamiątkami są takie fotografie, które warto ocalić od zapomnienia.
Pochodzą one zazwyczaj sprzed wielu lat, a czasem nawet wieków.
Są to z reguły portrety i sceny rodzinne, także inne sceny uliczne czy rodzajowe, które przypominają nam ówczesną modę i zwyczaje, tradycje i kulturę.
Czasem też dokumentują ważne wydarzenia historyczne czy polityczne, ukazują zachodzące przemiany.
Zatrzymać ją mogą tylko stare fotografie, których wartość z roku na rok rośnie.
Taką właśnie akcję poszukiwania i gromadzenia zdjęć, dokumentujących historię Kalisza i jego mieszkańców pod hasłem ,,Podziel się swoją historią”, podjęła w tym roku nasza Fundacja.
Adresowana jest na początek głównie do rodzin zamieszkałych w zasobach Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, (najstarszej spółdzielni tego typu w Kaliszu!). Ale na pewno przyciągnie także innych kaliszan.
Interesują nas zdjęcia z rodzinnych archiwów lub prywatnych kolekcji, wykonane przed 1989 rokiem.
Miejscem zbiórki fotografii jest siedziba Klubu Osiedlowego KSM przy ul. Serbinowskiej 25, gdzie w godzinach od 14:00 do 19:00, od 4 do 29 maja br. mieszkańcy mogą przynosić swoje zbiory.
W każdy wtorek i czwartek w godz. 16:00 do 18:00 będą dyżurowali pracownicy fundacji.
Powierzone zdjęcia będą skanowane, a oryginały powrócą do właścicieli. Natomiast efekty tej akcji zostaną zaprezentowane na ogólnodostępnej wystawie w tymże Klubie Osiedlowym, która będzie eksponowana od połowy czerwca do końca lipca.

Ponadto planowany jest druk książki-albumu, zawierającego udostępnione fotografie, którą otrzyma bezpłatnie każda osoba której fotografie znajdą się w wydawnictwie.
Najciekawsze zdjęcia trafią także na strony internetowe Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza (www.wmf.kalisz.pl), który dostosowany zostanie do wyświetlania także na urządzeniach mobilnych.
Jest to pierwsza tego typu akcja w Kaliszu, zaplanowana na tak szeroką skalę. Środki na ten cel wyasygnował departament kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy. Samorzd Wojewdztwa Wielkopolskiego

Kilka wybranych zdjęć, które już otrzymaliśmy publikujemy na naszej stronie na facebooku.

Osoby spoza Kalisza prosimy o kontakt na adres: kontakt[@]wmf.kalisz.pl lub telefon pod numer: 506-666-041.

Plakat

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Gimnazjum nr. 4 im. M. Dąbrowskiej odbyło się podsumowanie gry miejskiej pt. Kalisz w powieści „Noce i Dnie” M. Dąbrowskiej, rozdano wówczas nagrody wszystkim uczestnikom gry.

Spotkanie rozpoczęła Pani Grażyna Przybylska kustosz dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie, która opowiedziała zebranym znane i nie znane fakty z historii powstawania Muzeum M. Dąbrowskiej w Russowie. Następnie głos zabrał pan Tomasz Chlebba prezes Fundacji „Nasza Historia”, który przybliżył genezę pomysłu stworzenia gry miejskiej oraz opowiedział o etapach jej tworzenia.

Wymienił także osoby które były zaangażowane w tworzenie gry miejskiej: Grażyna Przybylska - kustosz dworku M. Dąbrowskiej w Russowie, Piotr Sobolewski - prezes PTTK Kalisz, Maksymilian Kryszak - uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu, Agata Rogozińska - plastyk, pracownik Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża ciśnień" w Kaliszu.

Jest to pierwsza gra miejska w Kaliszu, która została stworzona w formie aplikacji mobilnej. Pomysł i realizację gry przeprowadziła Fundacja „Nasza Historia” w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Ostateczna liczba uczniów którzy wzięli udział w Grze miejskiej, to 68 osób (13 zespołów z 3 kaliskich szkół - Gimnazjum nr. 4 im. M. Dąbrowskiej, Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych. Opiekę nad uczniami sprawowało łącznie 9 nauczycieli. Jeden zespół uzyskał maksymalną liczbę punktów (200 pkt), 4 zespoły uzyskały równorzędną liczbę punktów - drugą co do ilości (180 pkt).

Nagrody dla każdego ucznia ufundowała Pani Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, nagrody główne zakupiła fundacja z przyznanej dotacji.

I miejsce zdobył zespół uczniów z Gimnazjum im. M. Dąbrowskiej pod opieką nauczycielki Pani Agnieszki Nowak (200 pkt), cztery równorzędne nagrody otrzymały zespoły;

Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych pod opieką Pani Jolanty Olczak,

Szkoły Techniczno-Elektronicznej pod opieką Pani Katarzyny Reszke

oraz dwóch zespołów ze Szkoły Techniczno-Elektronicznej pod opieką Pani Beaty Pilich,

wszystkie wyżej wymienione zespoły uzyskały po 180 pkt.

Gra miejska będzie dostępna dla każdej zainteresowanej osoby do końca listopada 2017 roku.

W zakładce GALERIA ZDJĘĆ zobaczycie zdjęcia z tej uroczystości (fot. Ewelina Samulak - Andrzejczak).